music

Не только о музыке


God dag til alle gode mennesker!

Alt vil være bli her dedikert til musikk, familie, reiser, biler, bøker og sunn livsstil

Velkommen!
День добрый добрым людям!

Этот журнал посвящен музыке, семье, путешествиям, автомобилям, книгам и здоровому образу жизни

Добро пожаловать!1          Афоризмы помогают в жизни (2018)
music

Jeg er en seiler på livets hav

Havet jeg har sett første gang i en alder av sytten år. Og så ble jeg kjent men mange vannkongeriker...

‎Baltic Sea, North Sea,‎ Sea of Japan,‎ Sea of Okhotsk,‎ Philippine, Sea South China, Sea Mediterranean Sea, Bering, Sea, Sea of Okhotsk, Barents Sea, Norwegian Sea, East China Sea, North Sea, Red Sea, Black Sea, Yellow Sea, Gulf of Thailand, Persian Gulf som en del av Pacific Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_seas

I Jalta, Ukraina.
I nærheten av Osaka. Japan.
På kysten av Antlantica, Miami, USA.
I Norge.

De fleste bildene er her"Jeg er en seiler på livets hav
På tidens skiftende bølge
Den Herre Jesus meg kursen gav
Og denne kurs vil jeg følge
Jeg stevner frem mot de lyse lande
Med livsens trær på de skjønne strande
Hvor evig sol og sommer er
Iblant jeg seiler for medvinds bør
I andres kjølvann og følge
Som just lik meg denne reise gjør
Hen over jordlivets bølge
Og havet smiler, og solen skinner
Min dag så stille og blid henrinner
Mens vinden fyller alle seil
Men ofte ensom i brott og brann
I uværsnetter jeg seiler
Da ingen kjenning jeg har av land
Og intet fyrtårn jeg peiler
Men når jeg nær tror mitt skip begravet
Da kommer Jesus på bølgehavet
Om først i siste nattevakt
La ankret falle! Jeg er i havn
I ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelsers favn
Han som har hjulpet meg over
Og kjente, elskede stemmer kaller
Mens ankret sakte og stille faller
I evighetens lyse land."
https://youtu.be/DJDd3Njs25Q

«Jeg er en seiler» er en salme skrevet av Henry Albert Tandberg (1871–1959). Han var oberst i Frelsesarmeen, og sjefredaktør i Krigsropet fra 1917. Melodien er av Klaus Theodor Østbye (1865–1945), oberstløytnant i Frelsesarmeen. Fra 1890 var han ansvarlig leder for musikkavdelingen i Frelsesarmeen i Kristiania. Denne kjente og kjære salmen, som finnes på en rekke plateinnspillinger, ble skrevet i 1909. Første strofe av salmen går som følger: «Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge, den Herre Jesus meg kursen ga og denne kurs vil jeg følge»